Satava-Kakskerta osayleiskaava, 9.6.2017

Kaupunginhallitus on hyväksynyt luonnoksen Satava-Kakskerran osayleiskaavasta ja pyytää siitä asukkaiden mielipiteitä ja kannanottoja 13.6. mennessä. Aikarajasta on kuitenkin neuvoteltu kaupungin edustajien kanssa ja se voidaan ylittää. Mielipiteiden toivotaan tulevan kaavan valmistelijoille mielellään kesäkuun loppuun 30.6. mennessä.

2X-lehti sisältää kaavoitusekstraosuuden, missä luonnosta arvioidaan eri näkökulmilta. Tutustukaa kaavaehdotukseen ja siihen jo otettuihin kannanottoihin ja kertokaa kaavoittajalle omia näkemyksiänne.

Kakskertaseura on valmistellut asiasta oman pyydetyn lausuntonsa. Seuran hallitus on sen jo hyväksynyt ja lausunto on puhtaaksikirjoitusvaiheessa. Se julkaistaan tällä sivulla ensi viikolla.

« Takaisin Ajankohtaista -sivulle