Hallituksen kuulumisia, 25.10.2017

Kuukausikokous pidettiin varapuheenjohtajan vetämänä. Alkurutiinien jälkeen todettiin muutokset jäsentilanteeseen. Uusia tuli, mutta vastapuolella oli kaksi ikävää poismenoa. Iäisyysrajan toiselle puolelle siirtyneitä Eila Monnosta ja Matti Puolakkaa muistettiin lyhyellä hiljaisella hetkellä. Kummallakin on merkittäviä ansioita kakskertalaisten hyväksi tehdystä pyyteettömästä työstä.

Seuran taloustilanteen todettiin olevan hyvän ja noudattavan hyväksyttyä talousarviota. Toiveissa ollutta ulkoista rahoitusta Kakskerran tarina -nimellä kulkevaan kirjaan ei saatu, mutta tähänkin oli varauduttu. Toinen merkittävä julkaisu on 2x-lehden joulunumero. Sen valmistelu on hyvässä vauhdissa, tekstejä on jo valmiinakin ja lisää on tulossa sovitun mukaisesti. Ilmoitushankintaan on vielä panostettava, firmat lähtevät kovin verkkaisesti liikkeelle, joten pientä tuuppimista tarvitaan.

Seuran asumis- ja ympäristötoimikunta on selvitellyt kulkemiseen, viihtyvyyteen ja ympäristöön vaikuttavia asioita. Se kartoitti vaarallisiksi koettuja risteyksiä, joihin halutaan suojatiet. Samalla haettiin sopivia suurten teiden risteyksiä, joihin tulisi rakentaa pysäköintipaikat siten, että se mahdollistaa matkan jatkamisen bussilla kaupunkiin. Lisäksi halutaan edistää aiemminkin vireillä ollutta hanketta saarten luontokohteiden ja retkeilyyn soveltuvien alueiden ja reitistöjen selvittämiseksi. Näistä kaikista tehdään aloite kaupungin asianomaisille hallintokunnille.

Toimikunta on selvittänyt myös Kakskerranjärven levä- ja muun kasvuston leviämisaluetta ja pohtinut keinoja rehevöitymisen pysäyttämiseksi ja järven tilan kohentamiseksi. Seurantaan tulisi ottaa mm. järven länsipäähän rakennetun kosteikon läpi juoksutettavan veden laadun tarkkailu. Järven suojeluyhdistykselle tehdään esitys aktiivisiin toimenpiteisiin ryhtymiseksi.

Ilmoitusasiana todettiin mm. uuden paloaseman rakennushankkeen eteneminen myötätuulessa.

« Takaisin Ajankohtaista -sivulle