Vaikuta - äänestä asukasbudjettia!, 1.9.2020

Kakskertatalo on saartemme asukkaille erittäin tärkeä toimintakeskus ja yhteisöllisyyden ylläpitäjä. Talon julkisivuremontti, pesu ja maalaus, on lähes valmis. Nyt panostamme energiaremonttiin, maalämpöjärjestelmän hankintaan, jotta saisimme talon käyttökustannuksia alennettua. Tähän tarvitsemme Sinun tukeasi kaupungin asukasbudjetista haettavaa rahoitusta varten!

Asukasbudjetissa on Hirvensalo-Kakskerta -suuralueelle varattu 100 000 € jaettavaksi asukkaiden ehdottamiin kohteisiin. Kakskertaseuralla on mukana oma ehdotus, Kakskertatalon energiaremontti. Toteutettavat kohteet valitaan äänestämällä.

Asukasbudjetin äänestysvaihe on käynnistynyt

Kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat turkulaiset voivat osallistua Asukasbudjetin äänestykseen. Äänestysaika kestää koko syyskuun.

Äänestäjä valitsee kaupungin Asukasbudjetti-sivustolla yhden suuralueen, jonka suunnitelmia äänestää. Valitun suuralueen ei tarvitse olla oma asuinalue. Äänestäjä saa äänestää niin montaa suunnitelmaa kuin kyseisen suuralueen määrärahan sisään mahtuu.

Kaikki äänestettävät suunnitelmat kerätään Asukasbudjetti -sivustolla ostoskoriin, joka laskee niiden yhteishinnan. Mikäli hinta ylittää budjetin, ilmoittaa ohjelma ylittämisestä. Tällöin on tiputettava valittuja suunnitelmia pois niin, että äänestäjä pysyy määrärahan sisällä.

Äänestäminen onnistuu suomi.fi -tunnistautumisella eli pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennetunnisteella. Koululaisille on tarjolla Turun oppilaat -vaihtoehto eli Opas AD, jota käytetään muutenkin kouluissa. Vahva tunnistautuminen on tärkeää siksi, että äänensä antavat vain Turussa pysyvästi asuvat henkilöt. Tiedot saadaan automaattisesti Digi- ja väestötietovirastolta.

Tiivistettynä ohjeet ovat seuraavat:

- Sinulla pitää olla vakinainen asuinpaikka Turussa, pelkästään kesäasunto täällä ei valitettavasti riitä.
- Äänestää saavat kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat henkilöt.
- Äänestysaika on syyskuu, 1.-30.9.2020
- Voit valita asukasbudjettialueeksi minkä tahansa annetuista kahdeksasta vaihtoehdosta, riippumatta siitä, asutko siellä vai et.
- äänestettäviä kohteita voi olla useampia, niiden pitää kaikkien olla samalta asukasbudjettialueelta, äänestyksen kokonaissumman pitää olla vähintään 20 000 €, mutta se ei saa ylittää alueelle annettua rahoitusosuutta (esim. Hirvensalo-Kakskerta -alueella 100 000 €).
- Sinun ei tarvitse olla Kakskertaseuran jäsen

Suosituksemme on, että valitset asukasbudjettialueeksi Hirvensalo-Kakskerran ja äänestät Kakskertatalon energiaremonttia, maalämpöhanketta. Sen hinta-arvio budjetissa on 17 000 €, joten sen rinnalle on valittava jokin tai jotkin lisävaihtoehdot tältä samalta alueelta kuitenkin siten, ettei niiden yhteenlaskettu summa ylitä 100 000 €. Pyydä myös muita perheenjäseniäsi ja tuttaviasi osallistumaan äänestykseen!

Alla oleva linkki vie sinut suoraan Hirvensalo-Kakskerta -suuralueelle. Siellä on valittavana 22 erilaista kohdetta, mukana meidän oma hankkeemme Kakskertatalolle:

https://asukasbudjetti.turku.fi/processes/budjetti-2020/f/2/budgets/2/projects

« Takaisin Ajankohtaista -sivulle