Pääteiden parannushankkeita, 27.4.2022

Palopäällikkö Marko Viljanen teki Kakskertaseuran nimissä ELY-keskukselle aloitteen saarten heikkokuntoisten teiden välittömästä kunnostamisesta. Resurssipulasta huolimatta odotus oli korkealla ja nyt tapahtuu, kaikkea ei saatu kerralla, mutta aina joskus jotain pientä. ELY:n Turun seudun kesän päällystyskohteista voidaan todeta, että Satavan silta-Höyttinen väli tulee saamaan uuden päällysteen varmasti (3.800 m) ja väli Hylkilahti-Kakskerran kirkkotie mahdollisesti myös rahojen riittäessä (noin 2.000 m). Vapparintielle ei tänä vuonna rahoja riittänyt. Työt alkavat näinä päivinä, kyltit tienvarsille on jo asennettu. Nämä hankkeet tulevat todella tarpeeseen.

Havainnekuva kohteista (musta on varma, punainen mahdollinen):

« Takaisin Ajankohtaista -sivulle