Toimikunnat

Työvaliokunta

Valmistelee tärkeät asiat hallitukselle päätettäväksi, hoitaa kiireiset kannanotot ja juoksevat asiat.

    Jaana Majatie, puheenjohtaja
        Höyttistenrannantie 23, 20960 Turku
        jaana.majatie@turku.fi
        puh. 045 673 3939

     Seppo Muurinen, varapuheenjohtaja
     Jarkko Koskinen, sihteeri

Asumis- ja ympäristötoimikunta

Seuraa ja tekee ehdotuksia hallitukselle omakoti-, loma-asunto- ja yleisten kunnallisteknisten ja palveluihin liittyvien asioiden tiimoilta sekä ympäristöä, kaavoitusta ja asukkaiden viihtyisyyttä koskevista kysymyksistä.

    Ritva Nummiora, puheenjohtaja
       Myllykyläntie 17
       20960 Turku
       ritva.nummiora@gmail.com

     Jäsenet:
     Kari Hiito
     Seppo Leino
     Pertti Lindholm
     Juhani Manner
     Heikki Muurinen
     Juha Mäki
     Osmo Purhonen
     Owe Siren
     Raimo Västinsalo

Pihakilpailutoimikunta eli alueraati

Toimii Turun kaupunginosaseurojen yhteisesti järjestämien piha-/ympäristökilpailujen alueraatina. Järjestää kilpailukohteiden etsinnän Kakskertaseuran toimialueella. Alueraati asetetaan tarvittaessa eli aina silloin, kun kilpailuja järjestetään. Vuonna 2016 pidetään Turun Piha 2016 -kilpailu. Alueraadin puheenjohtajana toimii Minna Alanen Myllykylästä, p. 040 704 6121.

Kulttuuri- ja toimintatyöryhmä

Ideoi ja järjestää seuran jäsenkunnalle kulttuuri-, koulutus-, viihdetilaisuuksia ja retkiä sekä seuran varainhankintaan liittyviä keräys- ja myyntitapahtumia. Työryhmä huolehtii myös muiden toimikuntien tilaisuuksien mahdollisen tarjoilun järjestämisestä.

    Piia Kramsu, puheenjohtaja
        Halssinpellontie 28, 20960 Turku
        piia.kramsu@jelpekon.fi
        puh. 040 779 1069    

     Jäsenet:
     Pirjo Toukola
     Jaana Majatie
     Liisa Nummela
     Marja Nieminen
     Eila Monnonen
     Elina Vaimala
     Marjatta Männistö
     Pirjo Koskinen
     Tuula Raatikainen
     Pia Arasola

2X -lehden toimitus

2X-lehden toimittaminen.

    Jaana Majatie, päätoimittaja
         jaana.majatie@turku.fi
         045 673 3939

     Jarkko Koskinen, toimitussihteeri
         jarkos@utu.fi
         0400 822 855

Historia- ja kotiseututoimikunta

Kokoaa ja tallentaa kakskertalaista historia- ja perinnetietoa.

    Kaarin Kurri, puheenjohtaja
        Rauhankatu 20 A 5, 20100 Turku
        kaarin.kurri@turku.fi
        puh. 040 825 2730

     Jäsenet:
     Leif Kronberg
     Helena Lindström
     Virve Myllymäki
     Outi Tauriala-Tolonen
     Heikki Toimi

Erä- ja kalastustoimikunta

Toimii Kakskertaseuran toimialueella toimivien kalastuskuntien yhteistyöelimenä ja järjestää erä- ja kalastustoimintaan liittyviä yleisötapahtumia ja informaatiotilaisuuksia.

    Juha Mäki, puheenjohtaja
        Hulkkiontie 1, 20780 Kaarina
        juhamaki@jussinpesu.fi
        puh. 0400 521103

    Jäsenet:
    Hannu Lindholm
    Osmo Purhonen
    Pasi Uutto
    Timo Saarinen
    Timo Kaskinen

Talotoimikunta

Talotoimikunta hallinnoi Kakskertaseuran ja Partiolippukunta Kakskerran Kaksoispisteen Turun kaupungilta yhteisvastuullisesti vuokraamaa Kakskertataloa. Kaskertaseuran edustajina talotoimikunnassa ovat:

    Seppo Muurinen
    Jarkko Koskinen

Tiedotustoimikunta

Hoitaa seuran nettisivujen tietojen ylläpidon ja tiedottamisen jäsenkunnalle. Yhdessä puheenjohtajan kanssa osallistuu ulkoiseen tiedottamiseen.

    Jarkko Koskinen, puheenjohtaja
        Peltolantie 6 D 124, 20720 Turku
        jarkos@utu.fi
        puh. 0400 822 855

     Jäsenet:
     Piia Kramsu
     Eva Latvakangas
     Jaana Majatie
     Kalevi Ruponen