Kakskerranjärven koekalastukset kesällä 2023, 8.6.2023

Tiedote

Kakskerranjärven verkkokoekalastukset 14.-18.8.2023

 Luonnonvarakeskus (Luke) tekee verkkokoekalastuksia Kakskerranjärvellä tulevana kesänä 14.-18.8.2023 välisenä aikana. Kyseisenä ajankohtana Luken koekalastajat liikkuvat järvellä Turun kaupungin moottoriveneellä iltaisin noin klo. 18–21 ja aamuisin noin klo. 8–11 välisinä aikoina. Pahoittelemme tästä mahdollisesti ranta-asukkaille ja mökkiläisille aiheutuvaa meluhaittaa.

Vuonna 2005 voimaan tulleen vesienhoitolain mukaan kalataloushallinto ja Luonnonvarakeskus vastaavat vesienhoidon kalastoon liittyvistä tehtävistä mukaan lukien kalastoseurannat. Osana tätä työtä Luonnonvarakeskus tekee kesällä 2023 verkkokoekalastuksia yhteensä noin 40 järvellä eri puolilla Suomea. Kakskerranjärvi on yksi kesän 2023 vesienhoidon seurantaohjelman kohdejärvistä.

Koekalastukset perustuvat EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin (VPD), jonka mukaisesti järvien ekologista tilaa arvioidaan veden laadun lisäksi myös biologisten tekijöiden (esim. kalat) perusteella. Verkkokoekalastusten tarkoituksena on selvittää Kakskerranjärven suhteellinen kalamäärä, kalayhteisön rakenne, sekä kalalajien väliset runsaussuhteet, joita käytetään muiden biologisten tekijöiden ohella järvien ekologisen tilan arvioinnissa. VPD:n tavoitteena on pintavesien hyvä ekologinen tila viimeistään vuoteen 2027 mennessä.

Lisätietoja:
Samuli Sairanen
Asiantuntija
Kalastus ja kalavarat
Luonnonvarakeskus (Luke)
Puh. 029 532 2075

Jakelu
Brinkhallin osakaskunta
Myllykylän osakaskunta
Kakskertaseura ry
Kakskerranjärven suojeluyhdistys ry

« Takaisin Ajankohtaista -sivulle